Fișier Anul publicării Download
Raport curent trim.I 2024 RO 2024 Download
Raport curent trim. I 2024 EN 2024 Download
Raport Curent informare oprire productie acid benzoic 14 Mai 2024 RO 2024 Download
Raport Curent informare oprire productie acid benzoic 14 Mai 2024 EN 2024 Download
Raport Curent AGOA STZ 24 aprilie 2024 RO 2024 Download
Current Report OGSM STZ April 24th 2024 2024 Download
Raport Curent informare aprilie 2024 RO 2024 Download
Raport Curent informare aprilie 2024 EN 2024 Download
Buget 2024 RO 2024 Download
Buget 2024 EN 2024 Download
Raport curent litigiu cu NoviConsult si altii martie 2024 RO 2024 Download
Raport curent litigiu cu NoviConsult si altii martie 2024 EN 2024 Download
Raport anual 2023 in formatul electronic european ESEF EN 2024 Download
Raport anual 2023 in formatul electronic european ESEF RO 2024 Download
Raport de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2023.pdf 2024 Download
Raport curent convocare AGOA Sinteza 24 Aprilie 2024 RO cu antet 2024 Download
Raport curent convocare AGOA Sinteza 24 Aprilie 2024 EN cu antet 2024 Download
Raport rezultate financiare preliminare 2023 EN 2024 Download
Raport rezultate financiare preliminare 2023 RO 2024 Download
Current litigation report Novi Consult and others December 2023 EN 2023 Download
Raport curent litigiu cu Novi Consult si altii decembrie 2023 RO 2023 Download
Raport Curent informare oprire productie decembrie 2023 EN 2023 Download
Raport Curent informare oprire productie decembrie 2023 RO 2023 Download
Raport curent acte juridice cf art 108 din Legea 24 din 2017_EN 2023 Download
Raport curent acte juridice cf art 108 din Legea 24 din 2017_RO 2023 Download
Raport curent trim.III 2023 EN 2023 Download
Raport curent trim.III 2023 RO 2023 Download
Raport semestrial S1 2023-RO 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica actualizat l r 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica actualizat lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica actualizat lr 2023 Download
Oprire programata august 2023 2023 Download
Raport Curent AGEA STZ 27 iulie 2023 2023 Download
Rezultatul Votului in AGEA 27 Iulie 2023 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica lr 2023 Download
Lista persoanelor propuse pentru functia de administrator AGOA 22 august 2023 lr 2023 Download
Informare drepturi actionari lr 2023 Download
Proiect Hotarare AGOA lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar per fizica lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica l.r 2023 Download
Raport Curent informare numire administrator interimar 2023 Download
Raport Curent convocare AGOA 22 august 2023 2023 Download
Raport curent demisie membru CA 2023 Download
Proiect Hotarare AGAE lr 2023 Download
Informare drepturi actionari lr 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica l r 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica l.r 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar per fizica lr 2023 Download
Raport curent convocare AGEA Sinteza 27 Iulie 2023 2023 Download
Raport curent trim.I 2023 RO 2023 Download
Rezultatul votului AGOA Sinteza 27 Aprilie 2023 RO 2023 Download
Raport Curent AGOA STZ 27 aprilie 2023 2023 Download
Raport anual 2022 in formatul electronic european ESEF RO 2023 Download
Buget 2023 RO 2023 Download
Raport anual 2022 in formatul electronic european ESEF RO 2023 Download
Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022 2023 Download
Proiect Hotarare AGOA RO 2023 Download
Informare drepturi actionari RO 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica RO 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica RO 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO 2023 Download
Raport curent convocare AGOA Sinteza 27 Aprilie 2023 2023 Download
Raport Curent informare neconstituire Chemstate SA 28 februarie 2023 RO 2023 Download
Raport rezultate financiare preliminare 2022 RO 2023 Download
Raport Curent numire Director General 2023 Download
Raport curent numire Director general interimar 12 ianuarie 2023 2023 Download
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA 2023 2023 Download
Raport curent trim.III 2022 2022 Download
Raport semestrial S1 2022-RO 2022 Download
Raport Curent ref Oprire Programata August 2022 art 234 lit m din Regulamentul ASF 5 din 2018 2022 Download
Rezultatul Votului in AGEA 21 Iunie 2022 2022 Download
Raport curent Hotarare AGEA 21 IUNIE 2022 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar per fizica lr 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar per juridica lr 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica l.r 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica l r 2022 Download
Informare drepturi actionari lr 2022 Download
Proiect Hotarare AGEA lr 2022 Download
Raport curent trim.I 2022 RO 2022 Download
Raport Curent Convocare AGEA Sinteza 21 Iunie 2022 2022 Download
Rezultatul votului AGOA Sinteza 20 Aprilie 2022 2022 Download
Raport Curent AGOA SINTEZA SA 20 Aprilie 2022 2022 Download
Raport anual 2021 in formatul electronic european ESEF RO 2022 Download
Rezultatul votului AGEA 15 Martie 2022 2022 Download
RAPORT DE AUDIT- IFRS Consolid-2021 2022 Download
Raport anual 2021 RO 2022 Download
Buget 2022 RO 2022 Download
Informare drepturi actionari RO 2022 Download
Raport de remunerare pentru anul 2021 2022 Download
Proiect Hotarare AGOA RO 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica RO 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica RO 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO 2022 Download
Raport Curent Convocare AGOA Sinteza 20 Aprilie 2022 2022 Download
Raport curent Hotarare AGEA 15 Martie 2022 2022 Download
Proiect Hotarare AGEA RO 2022 Download
Raport rezultate financiare preliminare 2021 RO 2022 Download
Raport curent litigiu cu Pasula Claudiu Sorin 2022 Download
Adresa Sinteza SA – Halda slam (terenuri si constructii speciale) 2022 Download
Raport curent convocare AGEA 15 Martie 2022 2022 Download
Informare drepturi actionari RO 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica RO 2022 Download
Formular Procura speciala pentru actionar persoana fizica RO 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO 2022 Download
Rezultatul votului AGOA Sinteza 29 decembrie 2021 2022 Download
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA 2022 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta AGEA pt actionar per juridica LE 2021 Download
Raport Curent numire Presedinte CA si prelungire mandat DG 2021 Download
Raport Curent AGOA 29 Decembrie 2021 2021 Download
Lista cu candidatii AGOA 29-30 decembrie 2021 actualizata 2021 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica actualizat RO 2021 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica actualizat RO 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica actualizat RO 2021 Download
Informare drepturi actionari RO 2021 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica RO 2021 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica RO 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO 2021 Download
Raport curent trim.III 2021 RO 2021 Download
Anexa Nr. 18, Tincau Tibor si Anexa Nr. 18, Pascu Radu 2021 Download
Anexa Nr.18, Pascu Radu 2021 Download
Anexa Nr. 18, Tincau Tibor 2021 Download
Raport semestrial S1 2021 2021 Download
Raport anual de mediu 2021 2021 Download
Raport Curent ref Oprire Programata August 2021 art 234 lit m din Regulamentul ASF 5 din 2018 ro 2021 Download
Autorizatia integrata de mediu 2021 Download
Decizie viza anuala 2021 2021 Download
Raport curent trim.I 2021 RO 2021 Download
Raport anual final 2020 2021 Download
Raport curent conform Regulamentului ASF 5 din 2018 ref AGOA si AGEA Sinteza SA din 21 Aprilie 2021 2021 Download
Rezultatul votului AGOA si AGEA 21 Aprilie 2021 2021 Download
Politica de remunerare SINTEZA SA 2021 Download
Propunere politica de remunerare 2021 Download
Raport anual 2020 EN 2021 Download
Raport anual 2020 RO 2021 Download
Buget 2021 RO 2021 Download
Buget 2021 EN 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica actualizat RO 2021 Download
Raport audit EN 2021 Download
Lista cu candidatii AGOA 29- 30 Decembrie 2021 2021 Download
Raport audit RO 2021 Download
Raport Curent Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 29 decembrie 2021 2021 Download
Raport Curent Completare Ordine de zi AGOA 21 Aprilie 2021 2021 Download
Proiect Hotarare AGOA RO 2021 Download
Raport Curent Completare Ordine de zi AGOA 21 Aprilie 2021 EN 2021 Download
Informare drepturi actionari le 2021 Download
Informare drepturi actionari lr 2021 Download
Proiect Hotarare AGOA le 2021 Download
Proiect Hotarare AGEA le 2021 Download
Formular Procura speciala AGEA pt actionar per juridica le 2021 Download
Formular Procura speciala AGOA pt actionar per juridica le 2021 Download
Formular Procura speciala AGOA pt actionar persoana fizica LE 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGOA pt actionar per juridica lE 2021 Download
Formular Procura speciala AGEA pt actionar persoana fizica LE 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGEA pt actionar per fizica le 2021 Download
Raport Curent Convocare AGOA si AGEA 21 Aprilie 2021 2021 Download
Raport Curent Convocare AGOA si AGEA 21 Aprilie 2021 en 2021 Download
Proiect Hotarare AGOA lr 2021 Download
Proiect Hotarare AGEA lr 2021 Download
Formular Procura speciala AGOA pt actionar per juridica 2021 Download
Formular Procura speciala AGEA pt actionar per juridica 2021 Download
Formular Procura speciala AGOA pt actionar persoana fizica 2021 Download
Formular Procura speciala AGEA pt actionar persoana fizica 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGOA pt actionar per juridica lr 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGOA pt actionar per fizica lr 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGEA pt actionar per juridica lr 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGEA pt actionar per fizica lr 2021 Download
Current Report reporting on legal acts acording with art 92 ind 3 of the Law 24 E 2021 Download
Raport curent acte juridice cf art 92 ind 3 din Legea 24 transmis 11 martie 21 2021 Download
Raport rezultate financiare preliminare 2020 RO – BURSA 2021 Download
Raport rezultate financiare preliminare 2020 EN – BURSA 2021 Download
Raport curent 05.02.2021 2021 Download
Current report 05.02.2021 2021 Download
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA 2021 2021 Download
FINANCIAL CALENDAR 2021 2021 Download
Anexa II 2020 Download
Anexa 1 2020 Download
Plan de gest deseuri 2020 2020 Download
RAPORT ANUAL DE MEDIU 2020 Fabricare Acid Benzoic 2020 Download
Ambalaje introduse pe piata 2020 2020 Download
Centr. monit. evac gen.2020 2020 Download
Centraliz emisii aer 2020 2020 Download
Monitoriz Menajer 2020 2020 Download
Raport curent acte juridice cf art 92 ind 3 din Legea 24 din 21 dec 2020 2020 Download
Raport curent acte juridice cf art 92 ind 3 din Legea 24 din 21 dec 2020 – en 2020 Download
Raport curent trim. III 2020 EN 2020 Download
Raport curent trim.III 2020 RO 2020 Download
Raport curent BVB Eveniment important de raportat Decizie CA din 14 Octombrie 2020 EN ERRATA 2020 Download
Raport curent BVB Eveniment important de raportat Decizie CA din 14 Octombrie 2020 ERATA 2020 Download
Rezultate financiare semestrul I 2020 EN 2020 Download
Rezultate financiare semestrul I 2020 RO 2020 Download
Current Report reporting on legal acts acording with art 82 of the Law 24 E%20(1) 2020 Download
Raport Curent Raportare acte juridice conform articolului 82 din Legea 24 2020 Download
Raport Curent ref Oprire Programata art 234 lit m din Regulamentul ASF 5 din 2018 2020 Download
Raport Curent ref Oprire Programata art 234 lit m din Regulamentul ASF 5 din 2018 en 2020 Download
RAPORT ANUAL DE MEDIU 2019 Fabricare Acid Benzoic 2020 Download
EPRTR an 2019 2020 Download
Autorizatie intregata de Mediu nr. 3-BH din 03.04.2018 SInteza SA 2020 Download
Raport curent trim. I 2020 RO 2020 Download
Raport curent trim. I 2020 EN 2020 Download
Rezultat VOT AGOA SINTEZA 22 Aprilie 2020 2020 Download
Raport anual final 2019 EN 2020 Download
Raport anual final 2019 RO 2020 Download
Raport curent AGOA SInteza 22 Aprilie 2020 en 2020 Download
Raport curent AGOA SInteza 22 Aprilie 2020 2020 Download
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5 din 2020 Comunicat desf AGOA aprilie 2020 EN 2020 Download
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5 din 2020 Comunicat desf AGOA aprilie 2020 2020 Download
Raport curent Comunicat catre BVB si ASF Plan de Actiune RO 2020 Download
Raport curent Comunicat catre BVB si ASF Plan de Actiune EN 2020 Download
Raport curent Comunicat STZ catre ASF si BVB RO 2020 Download
Raport curent Comunicat STZ catre ASF si BVB EN 2020 Download
Raport de audit 2020 Download
Buget 2020 EN 2020 Download
Buget 2020 RO 2020 Download
Raport anual 2019 RO 2020 Download
Raport anual 2019 EN 2020 Download
Raport Curent Convocare AGOA STZ aprilie 2020 en 2020 Download
Raport Curent Convocare AGOA STZ aprilie 2020 2020 Download
Proiect Hotarare AGOA lr 2020 Download
Proiect Hotarare AGOA en 2020 Download
Informare drepturi actionari lr 2020 Download
Informare drepturi actionari en 2020 Download
Formular procura pentru actionar presoana fizica lr 2020 Download
Formular procura pentru actionar persoana juridica lr 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta actionar persoana juridica lr 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta actionar persoana fizica lr 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers fizica actualizat le 2020 Download
Raport Curent BVB si ASF numire DG martie 2020 2020 Download
Raport curent Numire DG Martie 2020 en 2020 Download
Raport rezultate financiare prelim EN 2019 2020 Download
Raport rezultate financiare preliminare 2019 2020 Download
Raport curent acte juridice cf art 82 din Legea 24 din 26 feb 2020 en 2020 Download
Raport curent acte juridice cf art 82 din Legea 24 din 26 feb 2020 2020 Download
Raport curent ref numire director general interimar en 2020 Download
Raport curent ref numire director general interimar 2020 Download
Rezultatui votului AGAO SINTEZA SA din 20 Ianuarie 2020 2020 Download
FINANCIAL CALENDAR 2020 2020 Download
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA 2020 2020 Download
Raport Curent raport auditor ref acte juridice STZ semestrul II 2019 ro 2020 Download
Raport Curent raport auditor ref acte juridice STZ semestrul II 2019 en 2020 Download
Raport curent AGOA STZ 20 Ianuarie 2020 EN 2020 Download
Raport curent AGOA STZ 20 Ianuarie 2020 2020 Download
Raport Curent numire Presedinte CA en 2020 Download
Raport Curent numire Presedinte CA 2020 Download
Procura pentru actionar persoana fizica actualizata EN 2020 Download
Procura pentru actionar persoana juridică actualizata EN 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica actualizat EN 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica actualizat EN 2020 Download
Procura pentru actionar persoana juridică actualizata r 2020 Download
Procura pentru actionar persoana fizica actualizata r 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica actualizat r 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica actualizat r 2020 Download
Lista cu candidatii AGOA 20 Ianuarie 2020 2020 Download
Lista cu candidatii AGOA 20 Ianuarie 2020 EN 2020 Download
Anexa II 2019 Download
Anexa 1 2019 Download
Plan de gest deseuri 2019 2019 Download
RAPORT ANUAL DE MEDIU 2019 Fabricare Acid Benzoic 2019 Download
Ambalaje introduse pe piata 2019 2019 Download
Centr. monit. evac gen.2019 2019 Download
Centraliz emisii aer 2019 2019 Download
Monitoriz Menajer 2019 2019 Download
Informare drepturi actionari r 2019 Download
Informare drepturi actionari l e 2019 Download
Raport curent Convocare AGOA STZ Ianuarie 2020 EN 2019 Download
Raport curent Convocare AGOA STZ Ianuarie 2020 2019 Download
Proiect de hotarare AGOA STZ Ianuarie 2020 r 2019 Download
Proiect de hotarare AGOA STZ Ianuarie 2020 en 2019 Download
Procura pentru actionar persoana fizica r 2019 Download
Procura pentru actionar pers fizica l e 2019 Download
Procura pentru actionar persoana juridică r 2019 Download
Procura pt act persoana juridica l e 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica r 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers juridica actualizat l e 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica r 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers fizica actualizat l e 2019 Download
Rezultatul voturilor la AGOA Sinteza SA din 28 Noiembrie 2019 2019 Download
Raport curent AGOA STZ noiembrie 2019 en 2019 Download
Raport curent AGOA STZ noiembrie 2019 ro 2019 Download
Raport curent trim.III 2019 EN 2019 Download
Raport curent trim.III 2019 RO 2019 Download
Proiect de hotarare actualizat en 2019 Download
Informare drepturi actionari actualizata en 2019 Download
Procura pt act persoana juridica actualizata l e doc 2019 Download
Procura pentru actionar pers fizica actualizata l e doc 2019 Download
Lista cu persoanele propuse pentru funcția de administratori ai societații Sinteza SA Ro 2019 Download
Lista cu persoanele propuse pentru funcția de administratori ai societații Sinteza SA En 2019 Download
Proiect de hotarare actualizat 2019 Download
Informare drepturi actionari actualizata l r doc 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers juridica actualizat l e 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers fizica actualizat l e 2019 Download
Procura pentru actionar pers fizica actualizata l r doc 2019 Download
Procura pt act persoana juridica actualizata l r doc 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers juridica actualizat lr 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers fizica actualizat lr 2019 Download
Raport Curent conform art 234 alin 1 lit b din Regulamentul ASF 5 din 2018 din 13 Noiembrie 2019 En 2019 Download
Raport Curent conform art 234 alin 1 lit b din Regulamentul ASF 5 din 2018 din 13 Noiembrie 2019 Ro 2019 Download
Raport Curent conform art 234 alin 1 lit b din Regulamentul ASF 5 din 2018 En 2019 Download
Raport Curent conform art 234 alin 1 lit b din Regulamentul ASF 5 din 2018 Ro 2019 Download
Raport Curent conform art 234 alin 1 lit b din Regulamentul ASF 5 din 2018 E 2019 Download
Raport Curent conform art 234 alin 1 lit b din Regulamentul ASF 5 din 2018 R 2019 Download
Procura pentru actionar pers fizica l r doc 2019 Download
Procura pentru actionar pers fizica l e 2019 Download
Procura pt act persoana juridica l e 2019 Download
Procura pt act persoana juridica l r doc 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers fizica lr 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act pers juridica lr 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt act per juridica l e 2019 Download
Proiect de hotarare l e 2019 Download
Proiect de hotarare l r 2019 Download
Informare drepturi actionari l e 2019 Download
Informare drepturi actionari l r 2019 Download
Raport Curent AGOA STZ noiembrie 2019 2019 Download
Raport Curent AGOA STZ noiembrie 2019 E 2019 Download
Anexa nr. 18 S Platforma Roca SA 2019 Download
Anexa nr. 18 BT Asset Management 2019 Download
Current Report reporting on legal acts acording with art 82 of the Law 24 2019 Download
Raport Curent Raportare acte juridice conform articolului 82 din Legea 24 din 2019 2019 Download
Rezultate financiare semestrul I 2019 EN 2019 Download
Rezultate financiare semestrul I 2019 RO 2019 Download
Current report decision EGSM 29 mai 2019 2019 Download
Raport Curent Hotarare AGAE 29 mai 2019 2019 Download
Rezultatul votului in AGAE 29 Mai 2019 2019 Download
Current report litigation 28.05.2019 2019 Download
Raport curent litigiu 28.05.2019 2019 Download
Current report AGEA 28 mai 2019 2019 Download
Raport curent AGEA 28 mai 2019 2019 Download
BILANT 2018 2019 Download
Auditor Report-art 82 Law 24 on 2017-II sem 2018 2019 Download
Raport curent trim.I 2019 EN 2019 Download
Raport curent trim.I 2019 RO 2019 Download
Formular procura pentru actionar persoana juridica l.r 2019 Download
Formular procura pentru actionar persoana juridica_l.e 2019 Download
Formular procura pentru actionar persoana fizica l.r 2019 Download
Formular procura pentru actionar persoana fizica_l.e 2019 Download
Formular buletin de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica l.r 2019 Download
Formular buletin de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica l.e 2019 Download
Formular buletin de vot prin corespondenta actionar persoana fizica l.e 2019 Download
Formular buletin de vot prin corespondenta actionar pers juridica l.r 2019 Download
Raport curent convocare AGEA pdf 2019 Download
Proiect Hotarare AGAE l.r 2019 Download
Proiect Hotarare AGAE l.e 2019 Download
Informare drepturi actionari l.r 2019 Download
Informare drepturi actionari l.e 2019 Download
Current report of convening notice EGSM cu antet 2019 Download
Buget 2019 EN 2019 Download
Buget 2019 RO 2019 Download
Raport anual 2018 EN final 2019 Download
Raport anual 2018 RO final 2019 Download
Rezultatul voturilor la AGOA Sinteza 23 Aprilie 2019 2019 Download
Raport curent AGOA Sinteza 23 Aprilie 2019 l.r 2019 Download
Current Report AGOA 23 April 2019 2019 Download
Current report AGOA STZ April 2019 2019 Download
Raport curent Convocare AGOA Aprilie 2019 2019 Download
Raport audit 2019 Download
Raport anual 2018 (R+E) 2019 Download
Formular de vot prin corespondenţă pers. fizica (R+E ) 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pers. juridica (R+E) 2019 Download
Formular Procura speciala pt actionar pers. fizica (R+E) 2019 Download
Formular Procura speciala pt actionar pers. juridica (R+E) 2019 Download
Informare drepturi actionari (R+E) 2019 Download
Proiect Hotarare AGOA 23 Aprilie 2019 (R+E) 2019 Download
Raport Rezultate financiare preliminare 2018 cu antet 2019 Download
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA 2019 2019 Download
Anexa II 2018 Download
Anexa 1 2018 Download
Plan de gest deseuri 2018 2018 Download
RAPORT ANUAL DE MEDIU 2018 Fabricare Acid Benzoic 2018 Download
Ambalaje introduse pe piata 2018 2018 Download
Centr. monit. evac gen.2018 2018 Download
Centraliz emisii aer 2018 2018 Download
Monitoriz Menajer 18 2018 Download
Current Report reporting on legal acts acording with art 82 of the Law 24 2018 Download
Raport Curent Raportare acte juridice conformart. 82 din Legea 24 din 2017 2018 Download
Raport curent oprire programata 2018 Download
Raport curent trim III 2018 2018 Download
Raport rezultate financiare semestrul I 2018 EN 2018 Download
Raport rezultate financiare semestrul I 2018 RO 2018 Download
Current Report AGAE august 10 2018 2018 Download
Raport Curent AGAE 10 august 2018 2018 Download
Rezultatul votului AGAE 10 August 2018 2018 Download
Convocare AGEA 09 August 2018 R 2018 Download
Convocare AGEA 09 August 2018 E 2018 Download
Formular de vot prin corespondenţă pers. fizica R 2018 Download
Formular de vot prin corespondenţă pers. fizica E 2018 Download
Formular de vot prin corespondenta pers. juridica R 2018 Download
Formular de vot prin corespondenta pers. juridica E 2018 Download
Formular Procura speciala pt actionar pers. fizica R 2018 Download
Formular Procura speciala pt actionar pers. fizica E 2018 Download
Formular Procura speciala pt actionar pers. juridica R 2018 Download
Formular Procura speciala pt actionar pers. juridica E 2018 Download
Informare drepturi actionari R 2018 Download
Informare drepturi actionari E 2018 Download
Proiect Hotarare AGEA 09 August 2018 R 2018 Download
Proiect Hotarare AGEA 09 August 2018 E 2018 Download
Raport trim. I 2018 2018 Download
Rezultat vot AGOA aprilie 2018 RO 2018 Download
Raportul anual 2017 final 2018 Download
Raport curent AGOA aprilie 2018 2018 Download
Buget 2018 2018 Download
Bilant 2017 2018 Download
Bilant 2018 Download
Buget 2018 2018 Download
Raportul anual 2017 2018 Download
Proiect Hotarare AGOA 28 Aprilie 2018 2018 Download
Informare drepturi actionari 2018 Download
Formular Procura speciala pt actionar pers. juridica 2018 Download
Formular Procura speciala pt actionar pers. fizica 2018 Download
Formular de vot prin corespondenta pers. juridica 2018 Download
Formular de vot prin corespondenţă pers. fizica 2018 Download
Convocare AGAO 28 Aprilie 2018 2018 Download
Rezultatul votului AGAO 26 Martie 2018 2018 Download
Raport Hotarare AGOA 26 March-2018 2018 Download
CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA 2018 MODIFICAT 2018 Download
Anunt Public 2018 Download
Informare drepturi Actionari AGAO martie 2018 2018 Download
Proiect hotarare AGOA martie 2018 2018 Download
Formular procura AGOA martie 2018 pt actionar persoana juridica 2018 Download
Formular procura AGAO martie 2018 pt actionar persoana fizica 2018 Download
Formular de vot prin corespondenta AGAO martie 2018 pt actionar pers juridica 2018 Download
Formular de vot prin corespondenta AGAO martie 2018 pt actionar pers fizica 2018 Download
Convocatorul AGAO din 26 Martie 2018 2018 Download
Raport Decizie CA – Numire Director General 2018 Download
Raport Decizie CA – Numire Presedinte CA 2018 Download
Rezultate financiare preliminare 2017 2018 Download
Comunicat 2018 Download
Prelungire termen depunere oferte pentru auditor financiar 2 2018 Download
Prelungire termen depunere oferte pentru auditor financiar 2018 Download