EN

Termeni și Condiții

Introducere

Termenii și condițiile standard ale site-ului web scrise pe această pagină web vor gestiona utilizarea site-ului nostru web, accesibil Sinteza la https://www.sinteza.ro/

Acești Termeni vor fi aplicați integral și afectează utilizarea de către dvs. a Sinteza. Prin utilizarea Sinteza, ați acceptat să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site web dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard Sinteza.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești termeni, numele companiei și / sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest site web.

Vi se acordă licență limitată numai în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site web.

Restricții

Sunteți restricționat în mod specific de la toate următoarele: 

  • publicarea oricărui material al site-ului web în orice alte medii;
  • vânzarea, sublicențierea și / sau comercializarea în orice alt mod a oricărui material al site-ului web;
  • efectuarea publică și / sau afișarea oricărui material al site-ului web;
  • utilizarea acestui site web în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site web;
  • utilizarea acestui site web în orice mod care afectează accesul utilizatorilor la acest site web;
  • utilizarea acestui site web contrar legilor și reglementărilor aplicabile sau în orice mod poate provoca daune site-ului web sau oricărei persoane sau entități comerciale;
  • angajarea în orice minerit de date, recoltare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;
  • utilizarea acestui site web pentru a vă angaja în orice publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site web sunt restricționate de accesul dvs. de către dvs. și Sinteza poate restricționa în continuare accesul de către dvs. la orice zone ale acestui site web, în ​​orice moment, la discreția absolută. Orice ID de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site web sunt confidențiale și trebuie să păstrați și confidențialitatea.

Conținutul dvs.

În acești Termeni și condiții standard Sinteza, „Conținutul dvs.” înseamnă orice sunet, text video, imagini sau alt material pe care alegeți să îl afișați pe acest site web. Afișând conținutul dvs., acordați Sinteza o licență neexclusivă, irevocabilă, sublicențiată la nivel mondial pentru a-l utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui în orice suport.

Conținutul dvs. trebuie să fie al dvs. și să nu invadeze drepturile unei terțe părți. Sinteza își rezervă dreptul de a elimina orice conținut al dvs. de pe acest site web în orice moment, fără notificare prealabilă.

Fără garanții

Acest site web este furnizat „ca atare”, cu toate defecțiunile, iar numele companiei nu exprimă niciun fel de declarații sau garanții, de orice fel legate de acest site web sau de materialele conținute pe acest site web. De asemenea, nimic din conținutul acestui site web nu va fi interpretat ca o consiliere.

Limitare a răspunderii

Sinteza și niciunul dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu va fi în niciun caz răspunzător pentru orice rezultat din sau în vreun fel legat de utilizarea acestui site web, indiferent dacă această răspundere este contractuală. Sinteza, inclusiv ofițerii, directorii și angajații săi, nu vor fi răspunzători pentru nicio răspundere indirectă, secundară sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea acestui site web.

Despăgubire

Prin prezenta vă despăgubiți în cea mai mare măsură pe Sinteza de și împotriva oricărei și / sau tuturor răspunderilor, costurilor, cererilor, cauzelor acțiunii, daunelor și cheltuielilor care apar în orice mod legate de încălcarea oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

Separabilitate

În cazul în care se constată că o prevedere a acestor Termeni este invalidă conform oricărei legi aplicabile, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta restul prevederilor din prezentul document.

Variația termenilor

Sinteza are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment după cum consideră potrivit și, prin utilizarea acestui site web, vă așteptați să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Misiune

Sinteza are permisiunea de a cesiona, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu aveți voie să atribuiți, transferați sau subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul acord

Acești Termeni constituie întregul acord între Sinteza și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești Termeni vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile statului țării și vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în țară pentru soluționarea oricăror litigii.