SINTEZA S.A. aderă la Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și aplică, în mod voluntar, prevederile codului, în baza celor mai bune practici a transparenței și a încrederii.

Guvernanța corporativă a SINTEZA S.A. cuprinde ansamblul regulilor prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă, de Actul Constitutiv și de celelalte reglementări interne, prin care se reglementează conducerea și controlul activității Societății, direcțiile principale de acțiune și regulile de bază asumate de managementul SINTEZA în domeniul guvernanței corporative.

Sistemul de guvernanță corporativă al SINTEZA S.A. are ca obiectiv principal respectarea drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor, dar și integritatea, comportamentul etic și competența profesională a echipei de management și a angajaților.