În zilele noastre activitățile economice ale oamenilor tind să devină din ce în ce mai globale. La fel și impactul pe care aceste activități îl au asupra mediului înconjurător și al climei nu mai este unul local, ci unul care se extinde cu mult dincolo de locul unde aceste activități se desfășoară. Noi, SINTEZA, credem că nevoia de a face business într-un mod responsabil este o cerință pentru fiecare companie indiferent de mărimea cifrei de afaceri sau a numărului de angajați.

Green Chemistry sau Sustainable Chemistry sau Circular Chemistry sunt tot atâtea nume pentru un mod responsabil în care fiecare jucător din industria chimică ar trebui să-și desfășoare activitatea. Principiile care susțin acest concept nu sunt chiar noi dar astăzi mai mult ca oricând sunt foarte actuale:

Prevenirea

Evitarea producției deșeurilor chimice prin strategii și metode care reduc cantitatea de deșeuri generate.

Eficiența atomilor

Maximizarea utilizării tuturor atomilor din materiile prime în produsul final, reducând deșeurile secundare.

Sinteze chimice mai puțin periculoase

Utilizarea și generarea de substanțe chimice cu toxicitate redusă.

Proiectarea substanțelor chimice mai sigure

Dezvoltarea de produse chimice care își îndeplinesc funcția dorită minimizându-și toxicitatea.

Utilizarea solventilor și auxiliarelor mai sigure

Alegerea solventilor și auxiliarelor chimice cu toxicitate redusă.

Eficiență energetică

Conștientizarea și minimizarea impactului energetic al proceselor chimice.

Utilizarea materiilor prime regenerabile

Preferința pentru materii prime regenerabile în locul celor finite și epuizabile.

Reductia derivaților

Minimizarea utilizării etapelor suplimentare care necesită reactivi suplimentari și generează deșeuri.

Cataliza

Preferința pentru reactivi catalitici, care sunt mai eficienți decât cei stoichiometrici.

Proiectarea pentru degradabilitate

Crearea de produse chimice care se descompun în substanțe inofensive după ce își îndeplinesc scopul.

Analize în timp real pentru prevenirea poluării

Dezvoltarea de metode analitice în timp real pentru monitorizarea și controlul proceselor chimice.

Siguranța chimiei pentru prevenirea accidentelor

Alegerea substanțelor și formei lor în procesele chimice pentru a minimiza riscurile de accidente.

Noi, SINTEZA, ne-am angajat pe drumul transformării acestor principii dintr-un concept teoretic într-o realitate de zi cu zi a activității noastre. Deși astăzi suntem doar la jumătatea acestui drum, declarăm că suntem ferm deciși să ajungem ca până la finalul anului 2025 să devenim o companie care îndeplinește principiile de baza ale conceptului de Green Chemistry. Pentru a atinge acest deziderat vom regândi tehnologiile pe care le utilizăm la actualele noastre produse, iar pentru produsele noastre noi vom avea în vedere de la început realizarea lor folosind materii prime regenerabile sau reciclate, iar energia folosita în proces să fie una în mare parte curată. La fiecare produs vom urmări în permanență parametrul RCI (Renewable Carbon Index) și vom căuta să creștem constant valoarea lui.