File Published Download
Rezultatul Votului in AGOA 24 Aprilie 2024 2024 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica EN.doc 2024 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica EN.doc 2024 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica RO.doc 2024 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica RO.doc 2024 Download
Informare drepturi actionari EN.doc 2024 Download
Informare drepturi actionari RO.doc 2024 Download
Proiect Hotarare AGOA EN.doc 2024 Download
Proiect Hotarare AGOA RO.doc 2024 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica EN.doc 2024 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO.doc 2024 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica EN.doc 2024 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO.doc 2024 Download
Convocatorul AGOA Sinteza 24 Aprilie 2024 EN.doc 2024 Download
Convocatorul AGOA Sinteza 24 Aprilie 2024 RO.doc 2024 Download
Rezultatul Votului in AGOA 22 August 2023 2023 Download
Raport Curent AGOA STZ 22 august 2023 RO 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica actualizat l r 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica actualizat lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica actualizat lr 2023 Download
Raport Curent AGEA STZ 27 iulie 2023 2023 Download
Rezultatul Votului in AGEA 27 Iulie 2023 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica lr 2023 Download
Lista persoanelor propuse pentru functia de administrator AGOA 22 august 2023 lr 2023 Download
Informare drepturi actionari lr 2023 Download
Proiect Hotarare AGOA lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar per fizica lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica l.r 2023 Download
Raport Curent convocare AGOA 22 august 2023 2023 Download
Proiect Hotarare AGAE lr 2023 Download
Informare drepturi actionari lr 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica l r 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica l.r 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica lr 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar per fizica lr 2023 Download
Raport curent convocare AGEA Sinteza 27 Iulie 2023 2023 Download
Rezultatul votului AGOA Sinteza 27 Aprilie 2023 RO 2023 Download
Raport Curent AGOA STZ 27 aprilie 2023 2023 Download
Raport anual 2022 in formatul electronic european ESEF RO 2023 Download
Buget 2023 RO 2023 Download
Raport anual 2022 in formatul electronic european ESEF RO 2023 Download
Raportul de remunerare a conducatorilor societatii pentru exercitiul financiar 2022 2023 Download
Proiect Hotarare AGOA RO 2023 Download
Informare drepturi actionari RO 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica RO 2023 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica RO 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO 2023 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO 2023 Download
Raport curent convocare AGOA Sinteza 27 Aprilie 2023 2023 Download
Rezultatul Votului in AGEA 21 Iunie 2022 2022 Download
Raport curent Hotarare AGEA 21 IUNIE 2022 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar per fizica lr 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica l.r 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica l r 2022 Download
Informare drepturi actionari lr 2022 Download
Raport Curent Convocare AGEA Sinteza 21 Iunie 2022 2022 Download
Rezultatul votului AGOA Sinteza 20 Aprilie 2022 2022 Download
Raport Curent AGOA SINTEZA SA 20 Aprilie 2022 2022 Download
Rezultatul votului AGEA 15 Martie 2022 2022 Download
Informare drepturi actionari RO 2022 Download
Raport de remunerare pentru anul 2021 2022 Download
Proiect Hotarare AGOA RO 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica RO 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana fizica RO 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO 2022 Download
Raport Curent Convocare AGOA Sinteza 20 Aprilie 2022 2022 Download
Raport curent Hotarare AGEA 15 Martie 2022 2022 Download
Proiect Hotarare AGEA RO 2022 Download
Adresa Sinteza SA – Halda slam (terenuri si constructii speciale) 2022 Download
Raport curent convocare AGEA 15 Martie 2022 2022 Download
Informare drepturi actionari RO 2022 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica RO 2022 Download
Formular Procura speciala pentru actionar persoana fizica RO 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO 2022 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO 2022 Download
Rezultatul votului AGOA Sinteza 29 decembrie 2021 2022 Download
Raport Curent AGOA 29 Decembrie 2021 2021 Download
Lista cu candidatii AGOA 29-30 decembrie 2021 actualizata 2021 Download
Formular Procura speciala pt actionar persoana juridica actualizat RO 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica actualizat RO 2021 Download
Informare drepturi actionari RO 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica RO 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica RO 2021 Download
Raport curent conform Regulamentului ASF 5 din 2018 ref AGOA si AGEA Sinteza SA din 21 Aprilie 2021 2021 Download
Rezultatul votului AGOA si AGEA 21 Aprilie 2021 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana fizica actualizat RO 2021 Download
Lista cu candidatii AGOA 29- 30 Decembrie 2021 2021 Download
Raport Curent Completare Ordine de zi AGOA 21 Aprilie 2021 2021 Download
Proiect Hotarare AGOA RO 2021 Download
Raport Curent Completare Ordine de zi AGOA 21 Aprilie 2021 EN 2021 Download
Informare drepturi actionari lr 2021 Download
Proiect Hotarare AGOA le 2021 Download
Formular Procura speciala AGOA pt actionar per juridica le 2021 Download
Formular Procura speciala AGOA pt actionar persoana fizica LE 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGOA pt actionar per juridica lE 2021 Download
Raport Curent Convocare AGOA si AGEA 21 Aprilie 2021 2021 Download
Raport Curent Convocare AGOA si AGEA 21 Aprilie 2021 en 2021 Download
Proiect Hotarare AGOA lr 2021 Download
Formular Procura speciala AGOA pt actionar per juridica 2021 Download
Formular Procura speciala AGOA pt actionar persoana fizica 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGOA pt actionar per juridica lr 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGOA pt actionar per fizica lr 2021 Download
Formular de vot prin corespondenta AGEA pt actionar per fizica lr 2021 Download
Rezultat VOT AGOA SINTEZA 22 Aprilie 2020 2020 Download
Raport curent AGOA SInteza 22 Aprilie 2020 en 2020 Download
Raport curent AGOA SInteza 22 Aprilie 2020 2020 Download
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5 din 2020 Comunicat desf AGOA aprilie 2020 EN 2020 Download
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5 din 2020 Comunicat desf AGOA aprilie 2020 2020 Download
Raport Curent Convocare AGOA STZ aprilie 2020 en 2020 Download
Raport Curent Convocare AGOA STZ aprilie 2020 2020 Download
Proiect Hotarare AGOA lr 2020 Download
Proiect Hotarare AGOA en 2020 Download
Informare drepturi actionari lr 2020 Download
Raport curent AGOA STZ 20 Ianuarie 2020 EN 2020 Download
Raport curent AGOA STZ 20 Ianuarie 2020 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica actualizat EN 2020 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica actualizat r 2020 Download
Lista cu candidatii AGOA 20 Ianuarie 2020 2020 Download
Lista cu candidatii AGOA 20 Ianuarie 2020 EN 2020 Download
Raport curent Convocare AGOA STZ Ianuarie 2020 EN 2019 Download
Raport curent Convocare AGOA STZ Ianuarie 2020 2019 Download
Proiect de hotarare AGOA STZ Ianuarie 2020 r 2019 Download
Proiect de hotarare AGOA STZ Ianuarie 2020 en 2019 Download
Formular de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica r 2019 Download
Rezultatul voturilor la AGOA Sinteza SA din 28 Noiembrie 2019 2019 Download
Raport curent AGOA STZ noiembrie 2019 en 2019 Download
Raport curent AGOA STZ noiembrie 2019 ro 2019 Download
Raport Curent AGOA STZ noiembrie 2019 2019 Download
Raport Curent AGOA STZ noiembrie 2019 E 2019 Download
Formular buletin de vot prin corespondenta pt actionar persoana juridica l.e 2019 Download
Rezultatul voturilor la AGOA Sinteza 23 Aprilie 2019 2019 Download
Raport curent AGOA Sinteza 23 Aprilie 2019 l.r 2019 Download
Current Report AGOA 23 April 2019 2019 Download
Current report AGOA STZ April 2019 2019 Download
Raport curent Convocare AGOA Aprilie 2019 2019 Download
Proiect Hotarare AGOA 23 Aprilie 2019 (R+E) 2019 Download
Rezultat vot AGOA aprilie 2018 RO 2018 Download
Raport curent AGOA aprilie 2018 2018 Download
Proiect Hotarare AGOA 28 Aprilie 2018 2018 Download
Raport Hotarare AGOA 26 March-2018 2018 Download
Proiect hotarare AGOA martie 2018 2018 Download
Formular procura AGOA martie 2018 pt actionar persoana juridica 2018 Download